Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk vurdering av tilskudd til miljøtiltak i havner

På oppdrag fra Kystverket har DNV GL og Menon utarbeidet en samfunnsøkonomisk vurdering av potensiale for utbygging av infrastruktur for landstrøm, ladestrøm, biodrivstoff og flytende naturgass (LNG) i 18 ulike norske havner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-03-27 00:03:07.659030
MODIFIED 2017-03-27 00:03:08.162579
CREATED 2017-03-27 00:03:07.659030
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)