Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming

Rapporten analyserer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av universell utforming. Det vurderes hvilke nytte- og kostnadsvirkninger som bør inngå i eventuelle samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser. Rapporten viser at det kan være vanskelig å tallfeste nyttekomponenter både pga. at det er vanskelig eller umulig å måle noen av effektene og manglende data når det gjelder komponenter som i prinsippet kan måles. Når det gjelder måling av kostnadskomponentene er problemene knyttet til at enhetspriser ved anbud ikke er offentlige. Det bør utføres undersøkelser som gir et bedre grunnlag for å tallfeste nytte- og kostnadsvirkningene som det er mulig å måle.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:07.483031
MODIFIED 2016-08-12 06:02:47.590293+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:07.483031
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)