Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten gir noen grove anslag over de samfunnsøkonomiske kostnadene dersom marginaliseringsforløpet vedvarer. Beregningene er basert på enkle forutsetninger og er preget av usikkerhet. De vurderes på tross av usikkerheten å gi et rimelig bilde av nivået på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av et marginaliseringsforløp som befester seg i form av mer eller mindre varig utenforskap.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 692.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-27 12:03:08.292438
MODIFIED 2014-08-14 11:43:25.701197+00:00
CREATED 2013-03-27 12:03:08.292438
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)