Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom

Rapporten tilhører rapportseriene Vista Analyse rapport.

Samfunnsøkonomisk analyse av konsekvenser av at ungdom havner utenfor skole og arbeidsliv. Utredningen belyser helhetlig ressursinnsats. overfor marginalisert ungdom og samfunnsøkonomiske konsekvenser dersom marginaliseringsprosesser befestes gjennom et mer varig utenforskap. Beregningene av samfunnsøkonomiske konsekvenser er basert på forutsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 692.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:06:37.147657
MODIFIED 2014-08-14 11:45:44.242475+00:00
CREATED 2013-01-05 13:06:37.147657
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)