Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av omsorgssvikt og vold mot barn

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Utvalget ble oppnevnt 13. november 2015 og skal levere en NOU sommeren 2017. Utvalgets oppgave er å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse typene saker. I lys av de erfaringene som her kommer frem, skal utvalget blant annet vurdere om det er hensiktsmessig å etablere en permanent undersøkelseskommisjon. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra utvalget. I tillegg har Vista Analyse avsatt egne ressurser til utredningsarbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-20 01:01:24.441641
MODIFIED 2020-02-20 01:01:24.810096
CREATED 2020-02-20 01:01:24.441641
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)