Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett

En nyttevurdering er gjennomført ved å kartlegge, systematisere og sannsynliggjøre nyttevirkninger av landsdekkende Nødnett etter modell av samfunnsøkonomisk analyse. Analysen konkluderer med at de viktigste gevinstene ved innføringen av et nytt nødnett er at beredskaps- og redningsapparatet får et sikrere og mer robust radiosamband i det daglige og i ekstraordinære situasjoner enn det man har i dag. Det har vært vanskelig å tallfeste viktige effekter som styrket beredskap og tverretatlig samvirke i håndtering av hendelser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 740.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:38.510020
MODIFIED 2016-08-12 06:01:15.868539+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:38.510020
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)