Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport .

Rapporten inneholder. en analyse av de samfunnsøkonomiske virkningene av å styrke diskrimineringsvernet. ved å lovfeste at alle ha tilgang til varer og tjenester. En slik lovendring. vil føre til at mange virksomheter må tilpasse seg slik at også personer med nedsatt funksjonsevne får tilgang til virksomhetens tilbud.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 741.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-24 13:11:39.523850
MODIFIED 2017-02-01 08:00:29.581523+00:00
CREATED 2013-01-24 13:11:39.523850
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)