Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Europa og Norge kjennetegnes for tiden av økt urbanisering noe som øker behovet for vareleveranser i byområder. I studien har vi utarbeidet og testet et analyseverktøy som gjør det mulig å utlede hva som er samfunns-økonomisk optimale størrelser for distribusjonsbiler til bruk i norske bysentrum og å måle den samfunnsøkonomiske effekten av å harmonisere dimensjoner på innkjørings- og biloppstillingsplasser ved varemottak med de bilene som brukes til varedistribusjon i byer. Vi har studert to hovedtiltak med data for leveranser innenfor Ring 2 i Oslo. Tiltakene er (1) redusert tillatt størrelse på godsbiler, og (2) økte krav til dimensjoner for varemottak. Ifølge våre beregninger og forutsetninger gir ett av tiltakene (Göteborgalternativet) en positiv effekt, men usikkerheten knyttet til resultatet er betydelig på grunn av mangel på gode data.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-27 16:00:51.563295
MODIFIED 2014-08-14 11:47:19.375030+00:00
CREATED 2013-09-27 16:00:51.563295
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)