Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøonomiske virkninger av klimaendring i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vi analyserer samfunnsøkonomiske virkninger av klimaendring i dette århundert i Norge. Samfunnsøkonomiske virkninger deles i vrikninger som til syvende og sist påvirker materiell levestandard, og virkninger som agnår andre aspekter ved samfunnsvelferden. Vi finner gjennomgående små virkninger på den materielle levestandarden. Virkningene på andre aspekter ved samfunnsvelferden kan derimot bli meget følbare. Virkninger for NOrge av klimaendringer i utlandet er holdt utenfor analysen, men kan være materielt sett viktigere enn internt norske virkninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:22:45.260195
MODIFIED 2014-08-14 11:44:52.299322+00:00
CREATED 2012-12-13 13:22:45.260195
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)