Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsstraffen 2003 : resultater og utfordringer

Rapporten tilhører rapportseriene KRUS dokumentasjon & debatt.

I den andre av tre rapporter om samfunnsstraffen blir det sett nærmere på hvordan anbefalingene i den forrige evalueringsrapporten er fulgt opp av regionene og enhetsledere i friomsorgen. Det konsentreres om ledelse og oppfølging av enhetsledere og saksbehandlere. Det blir også presentert utviklingstrekk og resultater i samfunnsstraffen og hva slags samarbeid friomsorgen har med andre instanser. Det anbefales å gjennomføre en analyse av tilgjengelige ressurser og kompetanse i friomsorgen. Det er behov for å begrunne bedre på hvilken måte innholdet i gjennomføringsplanene forventes å virke kriminalitetsforebyggende.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 929.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:39.339431
MODIFIED 2017-01-10 13:00:11.399410+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:39.339431
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)