Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner : en studie av 41 småkommuner

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten er en analyse av data som ble samlet inn i forbindelse med statuskartlegging i Småkommuneprogrammet. Statuskartleggingen ble gjort i 41 små kommuner i 15 fylker. Formålet med rapporten er å finne ut om småkommuner har mer til felles enn lave innbyggertall og om dette gir småkommunene unike utfordringer i forhold til større kommuner. Dette er undersøkt gjennom å se på hvordan småkommunene, i sitt arbeid med samfunnsutvikling, reflekterer over kontekstuelle forhold, hvordan dette preger utviklingsorientering og utviklingsprofil og til slutt hvordan kommunen utøver sin utviklingsrolle.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-25 01:01:33.306739
MODIFIED 2016-02-25 01:01:33.317182
CREATED 2016-02-25 01:01:33.306739
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)