Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samisk i barnehage? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Sametinget forvalter ei tilskuddsordning for barnehager med samiske barn. Hensikten med ordninga er at barnehager skal bli satt økonomisk i stand til å gi et tilbud som i større grad enn det som ville vært mulig, fremmer barnas utvikling av samisk språk og identitet. Rapporten viser store variasjoner i barnas språkstøtte og de samiske språkenes styrke rundt om i lokalmiljøene. Basert på evalueringa anbefales Sametinget å opprette et behovsstyrt tilskudd for å styrke språkarbeidet i barnehager der språkstøtten i barnas omgivelser er svak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-18 23:04:05.973355
MODIFIED 2018-08-18 23:04:06.872380
CREATED 2018-08-18 23:04:05.973355
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)