Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Rapporten undersøker hvorfor kommuner etablerer større bofellesskap eller samlokaliserer boliger for personer med tjenestebehov. Rapporten tar utgangspunkt i fem casekommuner og Den bygger på kunnskap fra offentlige dokumenter og tidligere forskning samt statistikk fra Husbanken. Fafo finner at kommunenes hovedmotivasjon for samlokalisering og store bofellesskap er behov for egnede boliger, økende press i boligmarkedet og behov for kostnadseffektive løsninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-12 00:02:18.283191
MODIFIED 2017-09-06 11:02:00.086955+00:00
CREATED 2017-02-12 00:02:18.283191
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)