Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sammen bedre på IA : hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen?

Høsten 2007 ble det tatt initiativ til igangsetting av et prosjekt med fokus på å bidra til å gjøre Østfold til en foregangsregion mht å realisere målsettingene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv – IA. Prosjektet Sammen bedre på IA skulle bidra til at Østfold skulle bli en foregangsregion med hensyn på å realisere målsetningene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA). Prosjektet ble etablert med 15 virksomheter innen privat og offentlig sektor. Innretningen på prosjektet var rettet mot å styrke partsamarbeidet og gjennom dette å involvere større bredde av ansatte i IA-arbeidet. Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold, skulle gjennom aksjonsforskning bidra med å få frem prosessmodeller for organisering av bedriftenes IA-arbeid basert på et samspill mellom partene i regionen, stor involvering av de ansatte, og et samspill med eksterne offentlige aktører. Videre skulle man dokumentere effektene av disse prosessmodellene og formidlingsaktivitetene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 11.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-13 12:09:01.432209
MODIFIED 2014-08-14 11:43:22.529140+00:00
CREATED 2012-08-13 12:09:01.432209
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)