Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sammen eller hver for seg? : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere - funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS .

Tema for denne forskningsrapporten fra International Research Institute of Stavanger (IRIS) er botetthet og integrering blant kommunale leietakere med rus-middelavhengighet. Den bygger på analysene fra rapporten «Ryktet forteller hvor du bor». Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere», som var forskningsprosjektets første fase. Der ble det med kvalitative intervjudata undersøkt hva det betyr for den enkelte leietakers integrering at bolig-en ligger samlokalisert med andre kommunale boliger eller spredt i ordinære nabo-lag. I denne rapporten videreføres analysene med statistiske data, en mer presist spørreundersøkelse blant alle landets kommunale boligadministrasjoner, samt en mer begrenset spørreundersøkelse blant rusavhengige kommunale leietakere i 16 norske kommuner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-13 01:03:27.123829
MODIFIED 2015-12-13 01:03:27.489652
CREATED 2015-12-13 01:03:27.123829
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)