Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sammenfatning av evalueringsrapporter etter asylkrisen 2015 : viktige læringspunkter

I 2015 kom det 31 145 asylsøkere til Norge. Den store økningen i antall asylankomster satte en rekke aktører innen offentlig, privat og frivillig sektor under et betydelig press. I kjølvannet av asylkrisen høsten 2015 ble det utarbeidet en rekke evalueringsrapporter av ulike berørte aktører. Et sentralt spørsmål som belyses i rapportene er om beredskapen til berørte etater og organisasjoner var god nok til å møte den store og raske økningen i asylsøkere som ankom landet.

Ikke alle rapportene er linjebehandlet og står for den enkeltes virksomhets regning. Rapporten gir dermed ikke nødvendigvis et overordnet helhetlig syn på hva som skjedde.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 405.5KB)
  2. Vedlegg_korte sammendrag av evalueringsrapporter.pdf (pdf, 751.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 01:00:58.634719
MODIFIED 2018-01-09 01:00:59.415839
CREATED 2018-01-09 01:00:58.634719
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)