Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland

Rapporten gir en overordnet beskrivelse og sammenligning av revisjonsordningene, revisjonens innhold og revisors plikter ved regnskapsrevisjon (finansiell revisjon) av årsregnskapet, samt sertifiseringsordninger, kvaltitetskontroller og utvikling av god kommunal revisjonsskikk. Beskrivelsen og sammenligningen foretas for Norge, Sverige, Danmark og Finland

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 739.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:07:26.726996
MODIFIED 2014-08-14 11:45:46.653853+00:00
CREATED 2013-01-05 13:07:26.726996
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)