Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sammenliknende analyse av nordisk husleielovgivning

Rapporten inneholder en gjennomgang og beskrivelse av husleielovgivningen, samt en gjennomgang av de viktigste likhetene og forskjellene i husleielovgivningen i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island. Formålet med analysen er at de som arbeider med husleierelaterte spørsmål, skal få et bedre grunnlag for sammenlikninger av husleielovgivningen i de nordiske landene og bedre forståelse av ulikhetene og forskjellene. Rapporten inneholder også anbefalinger om endringer og reform av den norske husleielovgivningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-12 01:01:08.701773
MODIFIED 2017-02-12 01:01:09.957584
CREATED 2017-02-12 01:01:08.701773
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)