Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sammenstilling av dykk til 300 msv eller dypere, gjennomført i ulike land

Rapporten tilhører rapportseriene NUI report.

Rapporten omhandler en sammenstilling av dykk til 300 msv eller dypere, gjennomført på verdensbasis. Det er publisert slike sammenstillinger før men ingen har inkludert så mange dypdykk som i denne rapporten.

Rapporten viser at det er gjennomført relativt få dypdykk i Norge sammenlignet med andre land som USA, Frankrike og Japan. Det er gjennomført et stort antall dykk i dybdeområdet 300-313 msv, men fra 500 msv og dypere er det gjennomført relativt få dykk. Rapporten omhandler kun forsøk, trening, test- og verifikasjonsdykk. De 10 dypeste dykkene (fra 600 msv) er foretatt i USA, Tyskland og Storbritannia. Det dypeste dykket i kammer er utført i Marseille (701 msv), og det dypeste sjødykket er utført i Middelhavet (534 msw), begge gjennomført av franske Comex. Studien viser at norsk dypdykking har en relativt beskjeden plass i internasjonal sammenheng med hensyn på omfang og progresjon mot større dyp. Internasjonal dypdykking til 300 msw og dypere ble utført i relativt stort omfang 10-15 år før starten på norsk dypdykking. De dypeste operasjonelle dypdykk på norsk kontinentalsokkel er svært begrenset i omfang, og hadde maks dybde på 248 msw (i forbindelse med legging av Statpipe rørledningen). Vanlig dykkedybde på norsk sokkel ligger i området 70 – 150 meter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 390.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-27 13:00:22.047386
MODIFIED 2014-08-14 11:47:55.250953+00:00
CREATED 2013-11-27 13:00:22.047386
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)