Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Innføringen av §60e i kommuneloven har gitt fylkesmennene ansvar for å samordne statlig tilsyn med kommunene. Prosjektet har undersøkt hvordan denne samordningen fungerer i praksis. Rapporten vurderer også systemrevisjon som tilsynsmetode, og fylkesmennenes bruk av dokumentasjon fra kommunens egenkontroll.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:30.766849
MODIFIED 2013-02-14 18:07:41.574392
CREATED 2012-06-04 17:27:30.766849
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)