Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samspill om kunst i offentlige rom : evaluering av innkjøpsordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg i perioden 1997 - 2007

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Innkjøpsordningen utgjør en av fire kunstordninger innenfor Kunst i offentlige rom, og har eksistert siden 1997. Gjeldende regelverk ble fastsatt i 1998. Evalueringen omfatter perioden 1997 - 2007 og dekker de fem første tildelingsrundene. Innkjøpsordningens relative andel av KOROs totalbudskjetter har i disse årene variert mellom 6 og 28 prosjekt, med en topp i tredje tildelingsrunde (2202 - 2993),.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 155.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:04:12.230762
MODIFIED 2014-08-14 11:42:32.147856+00:00
CREATED 2011-07-06 17:04:12.230762
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)