Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? : evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Handlingsplan for fysisk aktivitet (2005-2009) Sammen for fysisk aktivitet er en tverrdepartemental handlingsplan som skal fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Evalueringens problemstillinger er systematisert under følgende punkter: * Måloppnåelse * Tiltak og virkemidler * Organisering, prosess og ressursbruk * Handlingsplan som virkemiddel fremover Evalueringen viser at de aller fleste av handlingsplanens 108 tiltak fordelt på syv innsatsområder er gjennomført.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-17 01:02:23.318420
MODIFIED 2015-10-16 08:20:21.264496+00:00
CREATED 2015-01-17 01:02:23.318420
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)