Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samtalegrupper etter ATV-modellen : en evaluering av spesialopplæringen og domfeltes erfaringer

Rapporten tilhører rapportseriene KRUS dokumentasjon & debatt.

Rapporten består i to deler: en evaluering av deltakernes erfaring med instruktøropplæringen og en evaluering av domfeltes erfaringer med tiltaket. Alle instruktører oppgir å ha hatt stort utbytte av opplæringen gjennom sterk vektlegging av praksis og egenprosess. Resultatene fra tiltaket ble målt blant 24 deltakere, som viser større bevissthet av egen voldelig atferd og større endringsvilje. Det vises også til en positiv effekt på forholdene med andre innsatte og personalet. Det anbefales imidlertid klarere rammer og standardisering rundt tiltaket, samt frivillighet i å delta.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:39.055671
MODIFIED 2017-09-17 02:01:59.700460+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:39.055671
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)