Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt : en evaluering

Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt er to ulike dokumentasjonsprosjekter som har hatt som mål å samle, dokumentere og gjøre informasjon om scenekunst tilgjengelig for et bredt publikum. Kulturrådets støtte til projsektene i perioden 2008-2011 inngår blant virkemidlene for å øke kunnskapen om norsk scenekunst.

Evalueringen av de to prosjektene gir et bilde av hvilke resultater som er oppnådd, hvilken kompetanse som er brakt inn i prosjektene og hvilke utfordringer de har stått overfor. Organisering og finansiering, valg av tekniske løsninger, arbeidsmetoder og formidlingsform er blant temaene som diskuteres. Avslyutningsvis drøftes behov og muligheter med tanke på å sikre samording og langsiktighet i det videre arbeidet med dokumentasjon og formidling av scenekunst i Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-05-10 00:00:19.996360
MODIFIED 2015-10-16 08:20:34.366401+00:00
CREATED 2015-05-10 00:00:19.996360
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)