Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Selvstyrte team eller team på selvstyr : en evaluering av organisasjonsmodell og omorganiseringsprosessen i ressursdivisjonen i Oljedirektoratet

AFF ved Norges Handelshøyskole har i perioden september - desember 1999 gjennomført en evaluering av omorganiseringen av Ressursdivisjonen i Oljedirektoratet og av den implementerte organisasjonsmodellen. Rapporten tar sitt utgangspunkt i de underliggende premissene for omorganiseringen og ser nærmere på bakgrunn, utfordringer og forandringsbehov. Omorganiseringen ble styrt i retning av en organisasjon basert på selvstyrte team, noe som i seg selv innebærer et klart brudd med tradisjonell statlig forvaltningsorganisering og tradisjonelle styrings- og kontrollsystemer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 36.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:45.695430
MODIFIED 2017-10-15 07:00:49.495179+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:45.695430
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)