Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Seniorpolitikk under skiftende forhold : gjenbesøk i seks kommuner

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Seniorpolitikk har stått på dagsorden i Norge i de siste ti-femten årene. Mange kommuner i dag er opptatt av å få til en endring i eldre arbeidstakeres avgangsmønster slik at kommunene beholder den kompetansen og arbeidskraften eldre arbeidstakere representerer. Med et økende behov for arbeidskraft for å løse de kommunale oppgavene, samtidig som mange kommuner opplever rekrutteringsproblemer,blir det desto viktigere å beholde de arbeidstakerne man har lengst mulig. I 2006/2007 besøkte Fafo seks kommuner som var kommet godt i gang med seniorpolitikk. I denne rapporten presenteres vi erfaringer fra en gjenvisitt til de seks kommunene. Vi har ønsket å finne ut om de har klart å oppretteholde det seniorpolitiske engasjementet som de la for dagen ved første besøk eller om omstendigheter har inntruffet som har vanskliggjort dette. Mange kommuner tilbyr eldre arbeidstakere tiltak som skal gjøre det mer attraktivt å fortsette noe lenger i arbeid; det kan gjelde redusert arbeidstid med lønnskompensasjon, økt lønn eller bonusordninger. Mange kommuner er også opptatt av, gjennom en god dialog med de ansatte, å tilrettelegge arbeidet bedre for arbeidstakere som kunne fortsatt lenger i arbeid med noe tilrettelegging. Hvilke vurderinger har de seks kommunene i dag av de tiltakene de i sin tid igangsatte?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-29 19:03:52.016156
MODIFIED 2019-02-06 15:00:17.139885+00:00
CREATED 2014-05-29 19:03:52.016156
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)