Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Senterutvikling mot 2020

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

En forutsetning for en god utvikling av senterstrukturen i norske kommuner og regioner er at vi i framtida tar mer hensyn til sentrenes særtrekk og fortrinn, komplementære kvaliteter og muligheter, trafikale forhold, utviklingen av nettverk, samarbeidsforum og lokalt engasjement med bredere involvering. Følges dette opp gjennom nye og bedre grep i kommunal og regional planlegging vil også målene om mest mulig levedyktige, produktive og inkluderende byer og tettsteder være lettere å nå. Rapporten ”Senterutvikling mot 2020” har fokus på hvordan arbeidet med senterutvikling i norske kommuner og regioner kan tilrettelegges og videreutvikles ut fra nyere planleggingsmetoder og et bredt lokalt engasjement.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-04-17 14:56:51.231572
MODIFIED 2016-08-12 06:04:17.554792+00:00
CREATED 2013-04-17 14:56:51.231572
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)