Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sentralisering og bedriftsdynamikk

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Regjeringen varslet i forrige stortingsmelding om regionalpolitikken at den ville gjennomføre en utredning av negative virkninger av sentralisering. Kommunal og regionaldepartementet engasjerte høsten 2007 noen forskningsmiljøer til å utrede ”sentraliseringens pris”. Denne rapporten er sluttrapporteringen av ett av de 14 delprosjektene som utgjorde denne utredningen. Hovedfokus er en beskrivelse av bedriftsdynamikk (nedleggelser, etableringer og flyttinger) i forhold til de sentraliseringstendensene i befolkningen som har funnet sted de siste ti årene. Denne dynamikken beskrives gjennom en bearbeiding av det sentrale bedrifts- og foretaksregisteret fra Statistisk sentralbyrå, det vil si på bakgrunn av en total oversikt over alle bedrifter registrert i Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 874.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:03:07.915299
MODIFIED 2016-08-12 06:04:18.205485+00:00
CREATED 2012-12-08 13:03:07.915299
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)