Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sentralisering og regionforstørring : endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Regionforstørring og sentralisering etter 1980 har endret arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi. Regionforstørringen, som hovedsakelig skyldes veiutbygging, gjør at folk kan velge arbeidsplass over et større geografisk område. Regionforstørring kan også ha bidratt til styrking av bosettingen i enkelte områder. God tilgjengelighet og et mer utbygd tjenestetilbud i regionsentrene gjør at det totale tjenestetilbudet har blitt bedre selv i områder som gjennom sentraliseringen har mistet nærbutikken.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:04:06.798310
MODIFIED 2016-08-12 06:04:21.908220+00:00
CREATED 2012-12-08 13:04:06.798310
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)