Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Sentraliseringens pris" : er sentralisering et problem?

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Denne rapporten oppsummerer en rekke analyser som har vært gjennomført innenfor prosjektet ”Sentraliseringens pris”. ”Sentraliseringens pris” er definert som mulige negative effekter av sentralisering på individuelt, regionalt og nasjonalt nivå. Selv om vi har dokumentert noen negative effekter av sentraliseringen, gir ikke utredningen grunnlag for å hevde at sentraliseringen har betydelige kostnader verken på individ- eller samfunnsnivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-12 13:02:40.725874
MODIFIED 2016-08-12 06:04:22.573806+00:00
CREATED 2012-12-12 13:02:40.725874
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)