Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene

MMI utførte i 2000 to undersøkelser, den ene blant ansatte, den andre blant kunder. Hensikten var å kartlegge oppfatninger av servicen ved Brønnøysundregistene, både internt og eksternt, gjennom å stille likelydende spørsmål til begge grupper. Resultat fra undersøkelsen skal benyttes i utviklingen av en serviceerklæring ved Brønnøysundregistrene

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:42.056414
MODIFIED 2013-02-14 18:10:38.566023
CREATED 2011-01-26 11:23:42.056414
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)