Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sikker levering av elektrisk kraft : grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Rapporten tilhører rapportseriene Difi-rapport.

Olje- og energidepartementet (OED) og Justisdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i oppdrag å foreta en gjennomgang av grensesnittet mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for sikker levering av elektrisk kraft. Bakgrunnen for oppdraget er Riksrevisjonens påpekning av betydelige utfordringer i ansvarsdelingen og samordningen mellom DSB og NVE. Det har vært et hovedformål i prosjektet å undersøke om grensesnittet mellom etatene er formålstjenlig og entydig, og å komme med forbedringsforslag om dette.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 477.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:46.337398
MODIFIED 2016-08-12 06:06:34.497354+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:46.337398
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)