Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sikkerhetskultur i transport : en sammenligning mellom forskjellige transportgrener

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

"Sikkerhetskultur" oppsto som begrep etter Tsjernobylulykken i 1986 og mangel på sikkerhetskultur ble lansert som årsaken til ulykken. God sikkerhetskultur innebærer at sikkerhet er høyt verdsatt og sterkt fokusert. Sikkerhetskultur har i liten grad vært undersøkt i transportsektoren. Rapporten gjengir resultatene fra en survey til piloter, buss- og baneførere med spørsmål for å kvantifisere sikkerhetskulturen i de ulike transportgrenene. Sikkerhetskulturen framstår som best i luftfart og som dårligst i bussbransjen. Resultatene viser også at det er klare sammenhenger mellom sikkerhetskultur og arbeidsmiljø, og mellom sikkerhetskultur og jobbrelatert sykefravær. Sikkerhetskulturen i virksomheten påvirker den enkelte førers sikkerhetsatferd både på jobb og privat. Det er også en klar sammenheng mellom egen sikkerhetsatferd og selvrapporterte hendelser og ulykker.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 705.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:46.236682
MODIFIED 2014-08-14 11:49:49.747929+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:46.236682
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)