Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sikkerhetsstudie innlandshelikopter

Samferdselsdepartementet har ønsket å få kartlagt helikopteroperasjoner for innlandet i Norge, og de har gjennom Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre iverksatt studien for å se på sikkerheten i næringen. Formålet er å kartlegge og belyse risikoområder, samt komme med tilrådninger for å bedre sikkerheten basert på resultater av studien. Studien angir fremtidig sikkerhetsnivå og analyserer effekten av mulige tiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-02 01:05:16.762995
MODIFIED 2016-02-02 01:05:17.049347
CREATED 2016-02-02 01:05:16.762995
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)