Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sivile eierformer : med frivillighetssentralene som case

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Norske frivillighetssentraler har ikledd seg en blanding av sivile og offentlige eierformer. I 2006 hadde nærmere 60 prosent en sivil eierform, mens knappe 40 prosent var kommunale. Blant de sivile sentralene oppga 14 prosent å være andelslag, 19 prosent stiftelser og 22 prosent foreninger, mens 4 prosent hadde andre eller udefinerte eierformer. Ingen av frivillighetssentralene var fortjenestebaserte. En hensikt med dette prosjektet var å undersøke graden av samsvar mellom oppgitt og faktisk eierskap. Hensikten med analysen har vært å belyse forholdet mellom eier- og driftsformer ved sentralene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 489.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:01:59.458959
MODIFIED 2016-08-12 06:00:11.746473+00:00
CREATED 2010-11-02 15:01:59.458959
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)