Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sivilt rusarbeid : mellom statlig styring og økende mangfold

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Denne rapporten presenterer evalueringen av en større statlig tilskuddsordning for rusarbeid drevet av frivillige organisasjoner og private, ideelle virksomheter. Evalueringen har som oppdrag å gi kunnskap om hvordan denne tilskuddsordningen ivaretar målsettingene. Evalueringen skal også belyse utviklingstrekk i feltet sivilt rusarbeid, og hvilken rolle virksomhetene som mottar bevilgninger spiller i tjenestetilbudet som helhet. Et hovedfunn i evalueringen er at generelle føringer for tilskuddsordningen og en voksende pengesekk har fram til nå bidratt til å skape mangfold: Flere virksomheter engasjerer seg på ulike steder i tiltakskjeden, de har lav eller høy inngangsterskel for brukerne, og de er både brukernære tiltak drevet av brukerne og virksomheter som driver tiltak for brukerne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 974.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-04-14 00:00:37.215478
MODIFIED 2015-10-16 08:20:21.474922+00:00
CREATED 2015-04-14 00:00:37.215478
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)