Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sjøfart, marginale eksterne kostnader og avgifter : en vurdering av mulighetene for et mer effektivt avgiftsregime for sjøfarten

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten gir en bred gjennomgang av nyere forskning på eksterne marginale kostnader knytett til sjøfart. Sentralt i studien står nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter knyttet til sjøfartens miljøskadelige utslipp og muligheten for å internalisere disse gjennom økonomiske virkemidler. Basert på denne kunnskapsstatusen gjøres det vurderinger av nåværende avgiftsregime og mulighetene for mer effektive internaliserende avgifter relatert til de ulike kostnadselementene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-04-19 07:00:17.967324
MODIFIED 2014-08-14 11:43:17.412945+00:00
CREATED 2013-04-19 07:00:17.967324
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)