Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2005

Rapporten tilhører rapportseriene Rapporter.

SkatteFUNN er en del av det norske skattesystemet og har som formål å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsarbeid. Ordningen ble innført i 2002. SSB skal på oppdrag for Norges forskningsråd evaluere SkatteFUNNordningen. Som en del av evalueringsoppdraget skal det hvert år lages en årsrapport som beskriver hva som er gjort i evalueringsprosjektet som startet i april 2004. Denne rapporten beskriver aktiviteten i prosjektet i 2005 og gir noen resultater fra evalueringsarbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 482.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-28 13:00:32.320938
MODIFIED 2014-08-14 11:48:43.986364+00:00
CREATED 2014-01-28 13:00:32.320938
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)