Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

SkatteFUNN og bedriftene : kartlegging av bedriftene ved oppstart av skatteFUNN-prosjektet

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Rapporten gir en beskrivelse av visse parametrer i bedriftene ved oppstart av SkatteFUNN-prosjektet, en nåsituasjon. Videre gir den en innføring i hva adferdsaddisjonalitet er og hvordan dette kan kobles sammen med bedriftsøkonomisk teori samt hvilke bedriftsøkonomiske teorier evalueringen utgår fra. Det genereres hypoteser på hvilken effekt SkatteFUNN har på bedriftens adferd basert på de teoretiske betraktningene

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-12 13:00:20.542157
MODIFIED 2014-08-14 11:44:17.404929+00:00
CREATED 2013-02-12 13:00:20.542157
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)