Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Skattereformen 2006 : har skattesystemet blitt mer omfordelende?

De fleste skattesystemer er innrettet slik at personer med høy inntekt betaler en større andel av inntekten i skatt enn personer med lav inntekt, også kalt progressive skattesystemer. Med andre ord omfordeler skattesystemet inntekt i den forstand at fordelingen av inntekt etter skatt er jevnere enn fordelingen av inntekt før skatt. I det følgende evaluerer vi skattereformen i 2006 ved mål på omfordeling. Nærmere bestemt spør vi om skatteendringene ved reformen i 2006 har medført at skattesystemet har blitt mer omfordelende

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 232.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-02 00:01:59.106869
MODIFIED 2016-02-02 00:01:59.387717
CREATED 2016-02-02 00:01:59.106869
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)