Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Skift/Turnusprosjektet: oppdrag for utvalg som utreder spørsmålet om likestilling av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider skift og turnus

Rapporten kartlegger bruk, omfang og konsekvenser av skift- og turnusordninger i en del utvalgte virksomheter. Omfang og bruk av deltid var også et tema, herunder en kartlegging av hvorvidt deltid blir brukt for å få turnus/skiftplaner til å gå opp. Det ble lagt vekt på at kartlegging dekker både bedrifter som har skiftordninger, og bedrifter/bransjer med bruk av turnus.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 437.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:40.947555
MODIFIED 2017-11-02 07:00:31.922347+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:40.947555
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)