Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Skjemaveldet fem år etter : undersøkelse av skjemarutiner i statsetater

Rapporten har som mål å få en oversikt over hvor lang den enkelte etat er kommet i å nyttiggjøre seg de mulighetene for samordnet datainnkreving som følger av de nye verktøyene Enhetsregisteret og Oppgaveregisteret

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:43.126492
MODIFIED 2015-04-08 06:00:16.703537+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:43.126492
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)