Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Skjønn versus regler : om skjønnsutøvelsens vilkår og konsekvenser

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten handler om beslutninger fattet av tre offentlige klageorganer: Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet, Pasientskadenemnda og et kommunalt klientutvalg. Det gjennomgående temaet i rapporten er spennet mellom skjønn og regler – og de konsekvenser utøvelse av skjønn har for beslutningenes kvalitet og for tillitsforholdet mellom beslutningstaker og de som blir berørt av beslutningene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 678.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:47.179578
MODIFIED 2021-04-05 22:02:30.979712+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:47.179578
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)