Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Skog som biomasseressurs

Rapporten ser på effekter på karboninnholdet i atmosfæren ved ulik anvendelse av skog i et klimaperspektiv, ved både å se på skogens rolle som karbonlager og leverandør av råstoff til treprodukter og bioenergi.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:23:39.448963
MODIFIED 2016-08-12 06:03:47.245122+00:00
CREATED 2012-12-13 13:23:39.448963
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)