Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Skoleelevers holdninger og handlinger i Karmøytrafikken 2003-2005

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Undersøkelsen som ble gjennomført i 2003 gir grunnlag for å undersøke om aktivitetene i prosjektet Trygt Hjem har bidratt til å endre holdninger til sikker ferdsel og (selvrapportert) trafikkatferd blant folk i Karmøy. Dette er hovedproblemstilling for gjentakelsen av undersøkelsen i 2005. I tillegg gir undersøkelsen konkret kunnskap om hvordan befolkningen forholder seg til trafikksikkerhet i 2005 og kan slikt sett tjene som grunnlag for det videre arbeid med å skape sikrere ferdsel i Karmøytrafikken.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 264.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:00:42.335692
MODIFIED 2014-08-14 11:47:31.979659+00:00
CREATED 2013-10-22 12:00:42.335692
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)