Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Skolens rådgivning -på vei mot framtida? : delrapport 1 fra evalueringen av rådgivningen i skolen i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har SINTEF evaluert yrkes- og utdanningsrådgivingen, den sosialpedagogisk rådgivingen og Oppfølgingstjenesten i skolen, i perioden 2009 til 2010. Rapporten viser at lov og forskrift for rådgivingstjenesten er godt kjent hos rådgivere og skoleledelsen. Forskriftsendringene og anbefalte kompetansekrav oppfattes som en klar forbedring av tjenesten. Sintef viser at over 6 av 10 rådgivere i dag har utdannelse rettet mot rådgivning. I grunnskolen har 59 prosent utdanning rettet mot rådgivere, mens i videregående har 82 prosent slik utdanning. I løpet av de siste ti årene har andelen rådgivere i ungdomsskolen uten formell rådgiverutdanning økt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-30 13:04:43.222796
MODIFIED 2014-08-14 11:48:38.738317+00:00
CREATED 2014-01-30 13:04:43.222796
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)