Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre : en litteraturstudie

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Elever som har foreldre som ikke bor sammen (såkalt særboende foreldre), gjør det gjennomsnittlig dårligere på skolen enn andre elever. Hva er årsaken til dette? Hvilke mekanismer gjør at foreldrenes samlivsvalg virker inn på skoleprestasjonene? Er det noe ved måten skolen fungerer på som slår negativt ut for elever som ikke bor sammen med begge foreldrene? Rapporten er en litteraturstudie hvor vi forsøker å finne svar på disse spørsmålene. Resultatene av de norske studiene viser i likhet med resultatene fra studier fra andre land at forskjellen i skoleprestasjoner mellom barn av sær- og samboende foreldre er små, men konsistente.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 618.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-04-01 00:03:05.543391
MODIFIED 2017-11-06 12:00:43.369423+00:00
CREATED 2015-04-01 00:03:05.543391
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)