Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Slik vil eldre bo : en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten gjør rede for resultater fra en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser generelt og i en situasjon med svekket helse. Foretrukket boform ved skrøpelighet, valg mellom kommunale boformer og omsorgsboligens lokalisering står sentralt sammen med spørsmål knyttet til planlegging av alderdom og det å flytte versus å bli boende. Dette særlig i lys av spørsmålet om tilgjengelighet og universell utforming. Interessen for bofellesskap med service er kartlagt. Undersøkelsen gjør også rede for seniorenes boligsituasjon i dag og hvordan de vurderer boligens egenhet i alderdommen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:08.555691
MODIFIED 2016-08-12 06:02:48.462496+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:08.555691
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)