Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Slutrapport : utvärdering av programmet, Svenskt-norskt Näringslivssamarbete

inno Scandinavia AB och Agderforskning har på uppdrag av Innovasjon Norge och Tillväxtverket slututvärderat programmet Svensk-norskt Näringslivssamarbete (SNNS). SNNS är ett gemensamt Svensk-norskt initiativ som under perioden 2005-2009 finansierat över 70 samarbetsprojekt med syfte att stärka konkurrenskraften i svenska och norska företag. Förutom att främja tillkomsten av samarbetsprojekt mellan svenska och norska företag har SNNS haft som mål att bidra till utveckling och kommersialisering av konkurrenskraftiga varor och tjänster som kan främja handelsutbytet mellan länderna. Vidare ska SNNS bidra till utveckling av nätverk och miljöer i näringslivet som främjar internationell konkurrenskraft samt innovation och kompetens hos företagen. En bärande hypotes för SNNS är en förmodad komplementaritet mellan det svenska och det norska näringslivet vilken utgår från att norska företag är teknikkompetenta medan de svenska har bättre marknadstillgång. Att främja samarbete mellan företagen skulle därför kunna leda till en högre grad av kommersialisering av nya produkter och tjänster.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:50.744948
MODIFIED 2018-07-07 09:00:29.606624+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:50.744948
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)