Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport

Oslo kommune og staten inngikk i januar 2007 en intensjonsavtale om et tiårig samarbeid for å bedre levekårene og miljøforholdene i Groruddalen: Groruddalssatsingen, kanskje det største miljø- og levekårsløftet i Norge noensinne. Et stort antall instanser er involvert fra stat og kommune. Arbeidet baserer seg på et tett samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner, og retter seg mot innbyggerne i de fire groruddalsbydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Rapporten oppsummerer ti års satsing i Groruddalen og ser på - i hvilken grad innsatsen har bidratt til å nå satsingens mål - hvilke virkninger satsingen har hatt - i hvilken grad det er sannsynlig at virkningene vil vare utover satsingsperioden

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:00:59.191969
MODIFIED 2016-10-06 13:01:01.096649
CREATED 2016-10-06 13:00:59.191969
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)